Stronghold Plus Pisica 30 mg, 0.5 ml (2.5 – 5 kg), 3 pipete

Stronghold Plus Pisica 30 mg, 0.5 ml  (2.5 – 5 kg), 3 pipete este recomandat pentru pisicile cu infestări, sau cu risc de infestări parazitare mixte de căpușe si purici, păduchi, acarieni râiei, nematode gastro-intestinale sau dirofilarioză. Produsul medicinal veterinar este indicat în mod exclusiv pentru utilizare împotriva căpușelor și una sau mai multe dintre celelalte specii țintă de paraziți sunt indicate în același timp.nEctoparaziți:nnPentru tratamentul și prevenirea infestărilor cu purici (Ctenocephalides spp.). Produsul medicinal veterinar are o activitate imediată și persistentă de omorâre a puricilor împotriva unor noi infestări timp de 5 săptămâni. Produsul omoară purici adulți înainte de a depune ouă, timp de 5 săptămâni. Prin acțiunea sa ovicidă și larvicidă, produsul medicinal veterinar poate ajuta la combaterea infestației cu purici existenți în mediul înconjurător în zonele în care animalul are acces.nProdusul poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament pentru dermatita alergică produsă de purici (FAD).nTratamentul infestațiilor cu căpușe. Acest produs medicinal veterinar are efect acaricid imediat și persistent timp de 5 săptămâni împotriva Ixodes ricinus și Ixodes hexagonus și 4 săptămâni împotriva Dermacentor reticulatus și Rhipicephalus sanguineus.nTratamentul acarienilor râiei auriculare (Otodectes cynotis).nTratamentul infestațiilor cu păduchi hematofagi (Felicola subrostratus).nCăpușele trebuie să se atașeze de gazdă și să se înceapă să se hrănească pentru a fi expuse la sarolaner.nnNematode:nnTratamentul în infestarea cu viermi rotunzi adulți (Toxocara cati) și viermi cu cârlig intestinali adulți (Ancylostoma tubaeforme).nPrevenirea dirofilariozei cauzate de Dirofilaria immitis cu administrare lunarnnnFiecare doză unitară (pipetă) eliberează:Substanțe active:nnSelamectină 30 mgnSarolaner 5 mgnnnExcipienți:nn0,2 mg / ml hidroxibutiltoluennnSoluție spot-on, limpede, incoloră până la galben.nCONTRAINDICAȚIInnNu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.nNu se utilizează la pisicile care suferă de boli concomitente, sunt debile și subponderale (pentru mărimea și vârsta lor).nn6. REACȚII ADVERSEUtilizarea produsului medicinal veterinar poate determina ușor și tranzitoriu prurit la locul de aplicare. Alopecie ușoară până la moderată la locul de aplicare, eritem și salivarea au fost observate mai puțin frecvent.Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:nnFoarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)nFrecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)nMai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)nRare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)nFoarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)nnDacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.nSPECII ȚINTĂnnPisici.nnMOD DE ADMINISTRAREAdministrare spot-on.Stronghold Plus trebuie administrat ca o singură aplicație spot-on (local), în conformitate cu următorul tabel (care corespunde unui minim de 6 mg / kg selamectină și 1 mg / kg sarolaner).nnnnnGreutatea pisiciinnnNumar pipetennnnn2.5 – 5 kgnnn1 pipetannnnnPuricilor și căpușelornnPentru combaterea optimă a infestărilor cu căpușe și purici, produsul medicinal veterinar trebuie administrat la intervale lunare și continuat pe tot parcursul sezonului de purici și / sau căpușe bazat pe situații epidemiologice locale.nÎn urma administrării produsului, puricii adulți de pe animal sunt omorâți în termen de 24 de ore, ouăle produse nu sunt viabile, iar larvele (găsite numai în mediul înconjurător), sunt, de asemenea, omorâte. Aceasta oprește reproducerea puricilor, întrerupe ciclul de viață al puricilor și poate ajuta la combaterea infestației cu purici existenți din mediul înconjurător în zonele în care animalul are acces.nnPrevenirea bolii dirofilariozeinnProdusul poate fi administrat pe tot parcursul anului sau cu cel puțin o lună înainte de prima expunere a animalului la țânțari și apoi lunar până la sfârșitul sezonului de țânțari. Ultima doză trebuie să fie aplicată în termen de o lună de la ultima expunere la țânțari. În cazul în care este omisă o doză și un interval lunar între doze este depășit administrarea imediată a produsului și reluarea dozelor lunare va reduce la minimum posibilitatea de dezvoltare a dirofilarilor adulte. Când înlocuiți cu un alt produs preventiv pentru dirofilarii într-un program de prevenire a dirofilariozei, prima doză de produs trebuie aplicată în termen de o lună de la data ultimei doze de la fostul produs medicinal veterinar.nnTratamentul infecțiilor cu viermi rotunzi și viermi cu cârlignnTrebuie administrată o singură doză de produs. Necesitatea și frecvența tratamentului suplimentar ar trebui să fie în conformitate cu sfatul medicului veterinar curant.nnTratamentul de păduchinnTrebuie administrată o singură doză de produs.nnTratamentul de acarieni urechennTrebuie administrată o singură doză de produs. În continuare examen veterinar după 30 de zile de tratament pentru a se determina dacă este necesară o a doua administrare.nnRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂnnAcest produs medicinal veterinar va fi aplicat numai pe suprafața pielii. A nu se administra oral sau parenteral.nNu se aplică atunci când blana animalului este udă.nPentru tratamentul acarienilor auriculari, nu se aplică în mod direct în canalul auditiv.nEste important să se aplice doza indicată pentru a preveni linsul sau ingestia produsului de către animal. În cazul în care se produce o ingestie semnificativă, pot fi observate efecte gastrointestinale tranzitorii, cum ar fi hipersalivație, vomă, materii fecale moi sau consum redus de alimente și în mod normal, ar trebui să se rezolve fără tratament.nSe aplica local pe piele, la baza gâtului în fața omoplaților. Pipeta se scoate imediat din ambalajul protector doar înainte de administrare.nSe ține pipeta în poziție verticală, apăsați ferm capacul pentru a perfora sigiliul pipetei, apoi scoateți capacul.nSe desparte părul de la baza gâtului pisicii în fața omoplaților pentru a expune o suprafață mică de piele. Aplicați vârful pipetei direct pe piele, fără masaj.nApăsați pipeta ferm de 3-4 ori pentru a goli conținutul într-un singur loc. A se evita contactul dintre produs și degetele celui care face aplicarea produsului.nEfecte cosmetice tranzitorii pot să apară la locul de aplicare, cum ar fi încâlcirea temporară sau zbârlirea părului, onctuozitate sau depozite albe uscate, care în mod normal se rezolvă în termen de 24 de ore după aplicarea produsului. Aceste efecte nu afectează siguranța sau eficacitatea produsului medicinal veterinar.nnTIMP DE AȘTEPTAREnnNu este cazul.nnPRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREnnA nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.nNu se scoate pipeta din blister decât înainte de utilizare.nA nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe blister după EXP.nnATENȚIONĂRI SPECIALEnAtenționări speciale pentru fiecare specie țintă:nnUtilizarea acestui produs medicinal veterinar este indicată la pisici cu vârsta de cel puțin 8 săptămâni și cântărind cel puțin 1,25 kg greutate corporală.nCăpușele trebuie să se hrănească pe gazdă pentru a fi expuse la sarolaner; prin urmare, transmiterea bolilor infecțioase transmise de căpușe nu poate fi exclusă.nPăstrați animalele tratate la distanță de surse de foc și de alte surse de aprindere, timp de cel puțin 30 de minute sau până când părul blănii este uscat.nSe recomandă, în conformitate cu bunele practici veterinare, ca toate animalele cu vârsta de 6 luni sau mai mari care trăiesc în țările în care există un vector ar trebui să fie testate pentru existența infestării cu adulți de dirofilarii înainte de a începe utilizarea preventivă a produsului medicinal veterinar.nAcest produs medicinal veterinar nu este eficace împotriva adulților de D. immitis.nAdministrarea la animale infestate cu dirofilarii adulte nu ridică probleme de siguranță.nDeoarece nu este indicat în mod curent, beneficiile potențiale ale efectuării testelor periodice pentru infestarea cu dirofilarii, în cazuri individuale, ar trebui să fie luate în considerare de către medicul veterinar responsabil.nnPrecauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennProdusul este nociv după ingestie. Păstrați produsul în ambalajul original, până la utilizare, cu scopul de a preveni accesul direct al copiilor la produs. Pipetele utilizate trebuie eliminate imediat. În caz de ingestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.nProdusul poate provoca iritații ale ochilor. A se evita contactul cu ochii, inclusiv contactul mână-ochi. A se evita contactul direct cu animalele tratate, până când zona de aplicare este complet uscată. Se vor spăla mâinile după utilizare și se spală imediat cu apă și săpun orice contact accidental al produsului cu pielea. În cazul în care se produce expunerea accidentală a ochilor, spălați ochii imediat cu apă și solicitați asistență medicală. Persoanele cu piele sensibilă sau alergie cunoscută la produsele medicinale veterinar de acest tip trebuie să manipuleze produsul medicinal veterinar cu precauție.nCopiii nu au voie să se joace cu pisicile tratate timp de 4 ore după tratament. Se recomandă să se trateze animalele seara. În ziua tratamentului, animalelor tratate nu trebuie să li se permită să doarmă în același pat cu proprietarul lor, în special dacă sunt copii.nProdusul este foarte inflamabil. A se feri de căldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.nnGestație și lactațiennSiguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită în timpul gestației și lactației sau la animale destinate reproducției. Cu toate acestea, selamectina este considerată sigură pentru utilizare la pisici de reproducție, gestante și în lactație. În timp ce siguranța sarolanerului nu a fost evaluată la pisici de reproducție gestante sau în lactație, studii de laborator cu sarolaner la șobolani și iepuri nu au produs nici o dovadă a efectelor teratogene. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil.nnInteracțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiunennÎn timpul testării clinice de teren, nu au fost observate interacțiuni între acest produs medicinal veterinar și produsele medicinale veterinare utilizate în mod curent.nnSupradozare (simptome proceduri de urgență, antidot):nnNu s-au observat clinic reacții adverse semnificative la pisoi de la vârsta de 8 săptămâni tratați cu până la de 5 ori doza maximă recomandată a produsului până la 8 tratamente consecutive, la intervale de 28 de zile, în afară de o singură pisică la care s-a administrat de 5 ori doza maximă și care a arătat hipersensibilitate tranzitorie la atingere, piloerecție, midriază și tremor ușor care dispar fără tratament.nDupă ingerarea accidentală a unei doze complete de produs, pot să apară efecte gastrointestinale tranzitorii, cum ar fi salivare, fecale moi, vomă și un consum alimentar redus, totuși, acestea ar trebui să rezolve fără tratament.nnPRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZnnMedicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.nSelamectina poate afecta negativ organismele acvatice.nAmbalajele și conținutul rezidual trebuie eliminate împreună cu resturile menajere colectate pentru a se evita contaminarea cursurilor de apă.nSolicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.nAceste măsuri contribuie la protecția mediului.nnALTE INFORMAȚIInnSelamectina este un compus semisintetic din clasa avermectinelor. Selamectina are activitate adulticidă, ovicidă și larvicidă împotriva puricilor.nPrin urmare, efectiv întrerupe ciclul de viață al puricilor prin omorârea adulților (pe animal), prevenirea ecloziunii ouălor (pe animal și în mediul său înconjurător) și prin omorârea larvelor (numai în mediul înconjurător). Resturile de la animale de companie care sunt tratate cu selamectină omoară ouăle și larvele de purici care nu au fost expuse anterior la selamectină și prin urmare, pot fi de ajutor în combaterea infestației cu purici existenți în mediul înconjurător în zonele la care animalul are acces. Selamectina este activă împotriva puricilor adulți (Ctenocephalides spp.), precum și acarieni (Otodectes cynotis), păduchi (Felicola subrostratus) și nematode gastrointestinale (Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme). Activitatea a fost de asemenea demonstrată împotriva larvelor de dirofilarii (D. immitis).nPentru puricii, debutul eficacității este în termen de 24 de ore și timp de 5 săptămâni după aplicarea produsului.nSarolaner este un acaricid și insecticid aparținând familiei izoxazolină. Sarolaner este activ împotriva puricilor adulți (Ctenocephalides spp.), precum și asupra mai multe specii de căpușe, cum ar fi Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus și Rhipicephalus sanguineus.nPentru căpușe (I. ricinus), debutul eficacității este în termen de 24 de ore de la atașare până la timp de o lună după aplicarea produsului.

Catre Magazin

SKU: 26582 Categorie: Etichete: ,

Descriere

Stronghold Plus Pisica 30 mg, 0.5 ml (2.5 – 5 kg), 3 pipete

Stronghold Plus Pisica 30 mg, 0.5 ml  (2.5 – 5 kg), 3 pipete este recomandat pentru pisicile cu infestări, sau cu risc de infestări parazitare mixte de căpușe si purici, păduchi, acarieni râiei, nematode gastro-intestinale sau dirofilarioză. Produsul medicinal veterinar este indicat în mod exclusiv pentru utilizare împotriva căpușelor și una sau mai multe dintre celelalte specii țintă de paraziți sunt indicate în același timp.nEctoparaziți:nnPentru tratamentul și prevenirea infestărilor cu purici (Ctenocephalides spp.). Produsul medicinal veterinar are o activitate imediată și persistentă de omorâre a puricilor împotriva unor noi infestări timp de 5 săptămâni. Produsul omoară purici adulți înainte de a depune ouă, timp de 5 săptămâni. Prin acțiunea sa ovicidă și larvicidă, produsul medicinal veterinar poate ajuta la combaterea infestației cu purici existenți în mediul înconjurător în zonele în care animalul are acces.nProdusul poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament pentru dermatita alergică produsă de purici (FAD).nTratamentul infestațiilor cu căpușe. Acest produs medicinal veterinar are efect acaricid imediat și persistent timp de 5 săptămâni împotriva Ixodes ricinus și Ixodes hexagonus și 4 săptămâni împotriva Dermacentor reticulatus și Rhipicephalus sanguineus.nTratamentul acarienilor râiei auriculare (Otodectes cynotis).nTratamentul infestațiilor cu păduchi hematofagi (Felicola subrostratus).nCăpușele trebuie să se atașeze de gazdă și să se înceapă să se hrănească pentru a fi expuse la sarolaner.nnNematode:nnTratamentul în infestarea cu viermi rotunzi adulți (Toxocara cati) și viermi cu cârlig intestinali adulți (Ancylostoma tubaeforme).nPrevenirea dirofilariozei cauzate de Dirofilaria immitis cu administrare lunarnnnFiecare doză unitară (pipetă) eliberează:Substanțe active:nnSelamectină 30 mgnSarolaner 5 mgnnnExcipienți:nn0,2 mg / ml hidroxibutiltoluennnSoluție spot-on, limpede, incoloră până la galben.nCONTRAINDICAȚIInnNu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.nNu se utilizează la pisicile care suferă de boli concomitente, sunt debile și subponderale (pentru mărimea și vârsta lor).nn6. REACȚII ADVERSEUtilizarea produsului medicinal veterinar poate determina ușor și tranzitoriu prurit la locul de aplicare. Alopecie ușoară până la moderată la locul de aplicare, eritem și salivarea au fost observate mai puțin frecvent.Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:nnFoarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)nFrecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)nMai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)nRare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)nFoarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)nnDacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.nSPECII ȚINTĂnnPisici.nnMOD DE ADMINISTRAREAdministrare spot-on.Stronghold Plus trebuie administrat ca o singură aplicație spot-on (local), în conformitate cu următorul tabel (care corespunde unui minim de 6 mg / kg selamectină și 1 mg / kg sarolaner).nnnnnGreutatea pisiciinnnNumar pipetennnnn2.5 – 5 kgnnn1 pipetannnnnPuricilor și căpușelornnPentru combaterea optimă a infestărilor cu căpușe și purici, produsul medicinal veterinar trebuie administrat la intervale lunare și continuat pe tot parcursul sezonului de purici și / sau căpușe bazat pe situații epidemiologice locale.nÎn urma administrării produsului, puricii adulți de pe animal sunt omorâți în termen de 24 de ore, ouăle produse nu sunt viabile, iar larvele (găsite numai în mediul înconjurător), sunt, de asemenea, omorâte. Aceasta oprește reproducerea puricilor, întrerupe ciclul de viață al puricilor și poate ajuta la combaterea infestației cu purici existenți din mediul înconjurător în zonele în care animalul are acces.nnPrevenirea bolii dirofilariozeinnProdusul poate fi administrat pe tot parcursul anului sau cu cel puțin o lună înainte de prima expunere a animalului la țânțari și apoi lunar până la sfârșitul sezonului de țânțari. Ultima doză trebuie să fie aplicată în termen de o lună de la ultima expunere la țânțari. În cazul în care este omisă o doză și un interval lunar între doze este depășit administrarea imediată a produsului și reluarea dozelor lunare va reduce la minimum posibilitatea de dezvoltare a dirofilarilor adulte. Când înlocuiți cu un alt produs preventiv pentru dirofilarii într-un program de prevenire a dirofilariozei, prima doză de produs trebuie aplicată în termen de o lună de la data ultimei doze de la fostul produs medicinal veterinar.nnTratamentul infecțiilor cu viermi rotunzi și viermi cu cârlignnTrebuie administrată o singură doză de produs. Necesitatea și frecvența tratamentului suplimentar ar trebui să fie în conformitate cu sfatul medicului veterinar curant.nnTratamentul de păduchinnTrebuie administrată o singură doză de produs.nnTratamentul de acarieni urechennTrebuie administrată o singură doză de produs. În continuare examen veterinar după 30 de zile de tratament pentru a se determina dacă este necesară o a doua administrare.nnRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂnnAcest produs medicinal veterinar va fi aplicat numai pe suprafața pielii. A nu se administra oral sau parenteral.nNu se aplică atunci când blana animalului este udă.nPentru tratamentul acarienilor auriculari, nu se aplică în mod direct în canalul auditiv.nEste important să se aplice doza indicată pentru a preveni linsul sau ingestia produsului de către animal. În cazul în care se produce o ingestie semnificativă, pot fi observate efecte gastrointestinale tranzitorii, cum ar fi hipersalivație, vomă, materii fecale moi sau consum redus de alimente și în mod normal, ar trebui să se rezolve fără tratament.nSe aplica local pe piele, la baza gâtului în fața omoplaților. Pipeta se scoate imediat din ambalajul protector doar înainte de administrare.nSe ține pipeta în poziție verticală, apăsați ferm capacul pentru a perfora sigiliul pipetei, apoi scoateți capacul.nSe desparte părul de la baza gâtului pisicii în fața omoplaților pentru a expune o suprafață mică de piele. Aplicați vârful pipetei direct pe piele, fără masaj.nApăsați pipeta ferm de 3-4 ori pentru a goli conținutul într-un singur loc. A se evita contactul dintre produs și degetele celui care face aplicarea produsului.nEfecte cosmetice tranzitorii pot să apară la locul de aplicare, cum ar fi încâlcirea temporară sau zbârlirea părului, onctuozitate sau depozite albe uscate, care în mod normal se rezolvă în termen de 24 de ore după aplicarea produsului. Aceste efecte nu afectează siguranța sau eficacitatea produsului medicinal veterinar.nnTIMP DE AȘTEPTAREnnNu este cazul.nnPRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREnnA nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.nNu se scoate pipeta din blister decât înainte de utilizare.nA nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe blister după EXP.nnATENȚIONĂRI SPECIALEnAtenționări speciale pentru fiecare specie țintă:nnUtilizarea acestui produs medicinal veterinar este indicată la pisici cu vârsta de cel puțin 8 săptămâni și cântărind cel puțin 1,25 kg greutate corporală.nCăpușele trebuie să se hrănească pe gazdă pentru a fi expuse la sarolaner; prin urmare, transmiterea bolilor infecțioase transmise de căpușe nu poate fi exclusă.nPăstrați animalele tratate la distanță de surse de foc și de alte surse de aprindere, timp de cel puțin 30 de minute sau până când părul blănii este uscat.nSe recomandă, în conformitate cu bunele practici veterinare, ca toate animalele cu vârsta de 6 luni sau mai mari care trăiesc în țările în care există un vector ar trebui să fie testate pentru existența infestării cu adulți de dirofilarii înainte de a începe utilizarea preventivă a produsului medicinal veterinar.nAcest produs medicinal veterinar nu este eficace împotriva adulților de D. immitis.nAdministrarea la animale infestate cu dirofilarii adulte nu ridică probleme de siguranță.nDeoarece nu este indicat în mod curent, beneficiile potențiale ale efectuării testelor periodice pentru infestarea cu dirofilarii, în cazuri individuale, ar trebui să fie luate în considerare de către medicul veterinar responsabil.nnPrecauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennProdusul este nociv după ingestie. Păstrați produsul în ambalajul original, până la utilizare, cu scopul de a preveni accesul direct al copiilor la produs. Pipetele utilizate trebuie eliminate imediat. În caz de ingestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.nProdusul poate provoca iritații ale ochilor. A se evita contactul cu ochii, inclusiv contactul mână-ochi. A se evita contactul direct cu animalele tratate, până când zona de aplicare este complet uscată. Se vor spăla mâinile după utilizare și se spală imediat cu apă și săpun orice contact accidental al produsului cu pielea. În cazul în care se produce expunerea accidentală a ochilor, spălați ochii imediat cu apă și solicitați asistență medicală. Persoanele cu piele sensibilă sau alergie cunoscută la produsele medicinale veterinar de acest tip trebuie să manipuleze produsul medicinal veterinar cu precauție.nCopiii nu au voie să se joace cu pisicile tratate timp de 4 ore după tratament. Se recomandă să se trateze animalele seara. În ziua tratamentului, animalelor tratate nu trebuie să li se permită să doarmă în același pat cu proprietarul lor, în special dacă sunt copii.nProdusul este foarte inflamabil. A se feri de căldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.nnGestație și lactațiennSiguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită în timpul gestației și lactației sau la animale destinate reproducției. Cu toate acestea, selamectina este considerată sigură pentru utilizare la pisici de reproducție, gestante și în lactație. În timp ce siguranța sarolanerului nu a fost evaluată la pisici de reproducție gestante sau în lactație, studii de laborator cu sarolaner la șobolani și iepuri nu au produs nici o dovadă a efectelor teratogene. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil.nnInteracțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiunennÎn timpul testării clinice de teren, nu au fost observate interacțiuni între acest produs medicinal veterinar și produsele medicinale veterinare utilizate în mod curent.nnSupradozare (simptome proceduri de urgență, antidot):nnNu s-au observat clinic reacții adverse semnificative la pisoi de la vârsta de 8 săptămâni tratați cu până la de 5 ori doza maximă recomandată a produsului până la 8 tratamente consecutive, la intervale de 28 de zile, în afară de o singură pisică la care s-a administrat de 5 ori doza maximă și care a arătat hipersensibilitate tranzitorie la atingere, piloerecție, midriază și tremor ușor care dispar fără tratament.nDupă ingerarea accidentală a unei doze complete de produs, pot să apară efecte gastrointestinale tranzitorii, cum ar fi salivare, fecale moi, vomă și un consum alimentar redus, totuși, acestea ar trebui să rezolve fără tratament.nnPRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZnnMedicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.nSelamectina poate afecta negativ organismele acvatice.nAmbalajele și conținutul rezidual trebuie eliminate împreună cu resturile menajere colectate pentru a se evita contaminarea cursurilor de apă.nSolicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.nAceste măsuri contribuie la protecția mediului.nnALTE INFORMAȚIInnSelamectina este un compus semisintetic din clasa avermectinelor. Selamectina are activitate adulticidă, ovicidă și larvicidă împotriva puricilor.nPrin urmare, efectiv întrerupe ciclul de viață al puricilor prin omorârea adulților (pe animal), prevenirea ecloziunii ouălor (pe animal și în mediul său înconjurător) și prin omorârea larvelor (numai în mediul înconjurător). Resturile de la animale de companie care sunt tratate cu selamectină omoară ouăle și larvele de purici care nu au fost expuse anterior la selamectină și prin urmare, pot fi de ajutor în combaterea infestației cu purici existenți în mediul înconjurător în zonele la care animalul are acces. Selamectina este activă împotriva puricilor adulți (Ctenocephalides spp.), precum și acarieni (Otodectes cynotis), păduchi (Felicola subrostratus) și nematode gastrointestinale (Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme). Activitatea a fost de asemenea demonstrată împotriva larvelor de dirofilarii (D. immitis).nPentru puricii, debutul eficacității este în termen de 24 de ore și timp de 5 săptămâni după aplicarea produsului.nSarolaner este un acaricid și insecticid aparținând familiei izoxazolină. Sarolaner este activ împotriva puricilor adulți (Ctenocephalides spp.), precum și asupra mai multe specii de căpușe, cum ar fi Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus și Rhipicephalus sanguineus.nPentru căpușe (I. ricinus), debutul eficacității este în termen de 24 de ore de la atașare până la timp de o lună după aplicarea produsului.

Similar cu Stronghold Plus Pisica 30 mg, 0.5 ml (2.5 – 5 kg), 3 pipete

Cumperi Stronghold Plus Pisica 30 mg, 0.5 ml (2.5 – 5 kg), 3 pipete si ai:

Produse si servicii de la cele mai bune firme din domeniu.

Plata online cu cardul sau la livrare, plați 100% sigure garantat!
Livrare rapida din stoc in toată Romania la domiciliu sau oriunde dorești.
Garanție conform producător la fiecare produs.
Factura si alte acte necesare puse la dispoziția dvs.

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.

zoon.ro nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților zoon.ro ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile zoon.ro și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Catre Magazin
 • Hill's SP Adult hrana pentru pisici cu miel 300 g imagine

  Hill’s SP Adult hrana pentru pisici cu miel 300 g

  Hill’s™ Science Plan™ Adult Optimal Care™ cu miel este o formulă special concepută pentru susținerea condiției fizice optime, cu antioxidanți clinic dovediți, proteine de calitate superioară și acizi grași Omega 3....

  Catre Magazin
 • Advocate 250 Caine (10 - 25 kg), 3 pipete imagine

  Advocate 250 Caine (10 – 25 kg), 3 pipete

  Advocate 250 Caine (10 – 25 kg), 3 pipetenCompozitie chimica:nnImidacloprid : 100mg/mlnMoxidectin: 25mg/mlnnForma farmaceutica:nSolutie antiparazitara pentru aplicare cutanata.nIndicatii:npentru tratamentul si prevenirea infestatiilor cu pur...

  Catre Magazin
 • Advocate 400 Caine (> 25 kg), 3 pipete imagine

  Advocate 400 Caine (> 25 kg), 3 pipete

  Advocate 400 Caine (> 25 kg), 3 pipetenCompozitie chimica:nnImidacloprid : 100mg/mlnMoxidectin: 25mg/mlnnForma farmaceutica:nnSolutie antiparazitara pentru aplicare cutanata.nnIndicatii:npentru tratamentul si prevenirea infestatiilor cu purici (Ct...

  Catre Magazin