Pipetă antiparazitară Moxiclear Cat 0-4kg

MoxiclearTM40 mg + 4 mg, soluţie spot-on pentru pisici de talie mică şi dihori1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DEFABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITEDeținătorul autorizației de comercializare si producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Nevvry, Co. Down, BT35 6JP, Regatul Unit2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINARMoxiclear 40 mg + 4 mg, soluţie spot-on pentru pisici de talie mică şi dihori.Imidacloprid, moxidectin3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)Fiecare pipetă de 0,4 ml conține:Substanțe active:Imidacloprid 40 mgMoxidectin 4 mgExcipienți:Hidroxibutiltoluen (E321) 0,4 mgAlcool benzilic până la 0,4 mlO soluție clară, incoloră până la galben cu ușoară opalescență.4. INDICAȚIE (INDICAȚII)Pentru pisici infestate sau expuse riscului de infestare cu mai multe tipuri de paraziţi:• tratamentul şi prevenirea infestaţiei cu purici (Ctenocephalides felis),• tratamentul râiei auriculare (Otodectes cynotis), e tratamentul râiei notoedrice (Notoedres cati),• prevenirea dirofilariozei cardiace (larve L3 şi L4 de Dirofilaria immitis),• tratarea infestaţiilor cu nematode gastrointestinale (larve L4, adulţi imaturi şi adulţi de Toxocara• cati şi Ancylostoma tiibcieforme).Produsul poate fi folosit ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice determinate de purici (FAD).Pentru dihori infestaţi sau expuşi riscului de infestare cu mai multe tipuri de paraziţi:• tratamentul şi prevenirea infestaţiei cu purici (Ctenocephalides felis),• în prevenirea dirofilariozei cardiace (larve L3 şi L4 de Dirofilaria immitis).5. CONTRAINDICAȚIINu se utilizează la pisoii cu vârsta mai mică de 9 săptămâni.Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi. Pentru dihori: Nu utilizaţi Moxiclear pentrupisici de talie mare (0,8 ml) sau Moxiclear pentru câini (orice dimensiune).Pentru câini, trebuie utilizat produsul corespunzător „Moxiclear pentru câine”, care conţine 100 mg / ml imidacloprid şi 25 mg / ml moxidectină.Nu utilizaţi pe canari.6. REACȚII ADVERSEProdusul poate determina un prurit pasager la pisici. Rar s-au semnalat o blană unsuroasă, eritem şi vomă. Aceste semne dispar fărătratament. In cazuri rare produsul poate determina reacţii locale de hipersensibilitate. Dacă animalul linge locul de aplicare după tratament sepot semnala semne neurologice (cele mai multe dintre ele sunt tranzitorii), cum ar fi ataxie, tremurături generalizate, semne oculare (pupiledilatate, reflex pupilar scăzut, nistagmus), respiraţie anormală, salivaţie şi vomă pot fi observate în cazuri foarte rare.Produsul are gust amar. Ocazional, poate să apară salivaţie dacă animalul linge zona de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este unsemn de intoxicaţie şi dispare în câteva minute fără tratament. Aplicarea corectă va minimaliza Ungerea locului de aplicare.În cazuri foarte rare produsul poate determina la locul de aplicare apariţia unor senzaţii tranzitorii care modifică comportamentul, letargie,agitaţie şi inapetenţă.Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:− foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)− frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)− mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)− rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)− foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate).Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.7. SPECII ȚINTAPisici, dihori.8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRAREAdministrare spot -on.Schema de dozare pentru pisici:Dozele minime recomandate sunt 10 mg imidacloprid /kg greutate corporală şi 1,0 mg moxidectin /kg greutate corporală, echivalent cu 0,1ml de produs/kg greutate corporală.Schema de tratament este în funcţie de diagnosticul veterinar individual şi de situaţia epidemiologică locală.Greutatea pisicii Dimensiunea pipetei care va fi utilizată Volum Imidacloprid[mg/kg g.c.]Moxidefctiu[mg/kg g.c.]< 4 kg Moxiclear pentru pisici de talie mică 0,4 ml minim 10 minim 2,5> 4-8 kg Moxiclear pentru pisici de talie mare 0,8 ml 10 – 20 1,0 – 2,0> 8 kg combinația adecvată de pipeteTratamentul şi prevenirea infestației cu purici (Ctenoceyhalides felis)Un tratament previne infestaţia cu purici timp de 4 săptămâni. Pupele existente în mediul înconjurător pot ecloziona timp de 6 săptămâni sauo perioadă mai lungă după iniţierea tratamentului, în funcţie de condiţiile climatice. De aceea uneori este necesar ca tratamentul cu produsulsă fie însoţit de dezinsecţii ale mediului înconjurător pentru întreruperea ciclului de viaţă al puricilor prezenţi aici. Rezultatul va fi reducereamai rapidă a populaţiilor de purici din zona unde trăieşte animalul tratat. Produsul trebuie administrat la intervale de o lună în scopul preveniriiapariţiei dermatitei alergice provocată de purici.Tratamentul râiei auriculare (Otodectes cynotis)Trebuie administrată o singură doză de produs. După 30 zile se recomandă un examen clinic veterinar deoarece la unele animale este nevoiede încă o aplicare. Nu se aplică direct în canalul auricular.Tratamentul râiei notoedrice (Notoedres cati)Trebuie administrată o singură doză de produs.Prevenirea dirofilariozei cardiovasculare (Dirofilaria immitis)Pisicile care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară sau cele care au călătorit în astfel de zone, pot fi infestate cu dirofilariiadulte. De aceea, înainte de tratamentul cu produsul, se va lua în considerare recomandarea făcută la secţiunea ATENŢIONĂRI SPECIALE.Pentru prevenirea dirofilariozei cardiovasculare, produsul se va aplica la intervale lunare regulate în perioada anului când sunt prezenţi ţânţarii(gazde intermediare care transmit larvele de dirofilarii). Produsul poate fi administrat pe toată perioada anului sau cu cel puţin o lună înaintede prima expunere la ţânţari. Tratamentul trebuie continuat la intervale lunare regulate şi prelungit timp de o lună de la ultima expunere laţânţari. Pentru a stabili o rutină a tratamentului se recomandă ca aplicarea să se facă în aceeaşi zi sau dată din lună. In cadrul programuluide prevenire a dirofdariozei cardiovasculare, dacă produsul înlocuieşte un alt produs, prima administrare cu acest produs va fi făcută înintervalul de o lună de la aplicarea acelui produs.În zonele non-endemice, nu ar trebui să existe riscul de infestare cu dirofilarioză cardiacă la pisici. De aceea pisicile pot fi tratate fără a se luamăsuri speciale de precauţie.Tratamentul infestației cu viermi rotunzi şi viermi cu cârlig (Toxocara cati şi Ancylostoma tubaeforme)În zonele endemice de dirofdarioză cardiovasculară, tratamentele lunare pot reduce semnificativ riscul reinfestării cu viermii rotunzi și viermiicu cârlig respectivi. în zonele non-endemice de dirofilarioză cardiovasculară, produsul poate fi folosit în programul sezonier de prevenirecontra puricilor şi nematodelor gastrointestinale.Schema de dozare pentru dihori:Dozele minime recomandate sunt 10 mg imidacloprid /kg greutate corporală şi 1,0 mg moxidectin /kg greutate corporală, echivalent cu 0,1ml de produs/kg greutate corporală.Schema de tratament este în funcţie de diagnosticul veterinar individual şi de situaţia epidemiologică locală.Va fi administrată o pipetă de Moxiclear soluţie spot-on pentru pisici de talie mică (0,4 ml) pentru fiecare animal. A nu se depăşi dozarecomandată.Schema de tratament este în funcţie de situaţia epiderniologică locală.Tratamentul și prevenirea infestației cu purici (Ctenocephalides felis)Un tratament previne infestaţia cu purici timp de 3 săptămâni. În cazul infestaţiilor masive poate fi necesară repetarea administrării după 2săptămâni.Prevenirea dirofilariozei cardiovasculare (Dirofilaria immitis)Dihorii care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară sau cei care au călătorit în astfel de zone, pot fi infestaţi cu dirofilariiadulte. De aceea, înainte de tratamentul cu produsul, se va lua în considerare recomandarea făcută la secţiunea ATENŢIONĂRI SPECIALE.Pentru prevenirea dirofilariozei cardiovasculare, produsul se va aplica la intervale lunare regulate în perioada anului când sunt prezenţi ţânţarii(gazde intermediare care transmit larvele de dirofilarii). Produsul poate fi administrat pe toată perioada anului sau cu cel puţin o lună înaintede prima expunere la ţânţari. Tratamentul trebuie continuat la intervale lunare regulate şi prelungit timp de o lună de la ultima expunere laţânţari.În zonele non-endemice, nu ar trebui să existe riscul de infestare cu dirofilarioză cardiacă la dihori. De aceea dihorii pot fi trataţi fără a se luamăsuri speciale de precauţie.9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂDoar pentru uz extern. Nu se scoate pipeta din plic până în momentul utilizării.Scoateți pipeta din plicul exterior utilizând foarfecă sau prin pliere de-a lungul liniei diagonale pentru ase expune crestăturile; se trage înapoi pentru a se rupe crestăturile.Țineți pipeta în poziție verticală. Apăsați partea îngustă a pipetei pentru a vă asigura că tot conținutul a rămas în corpulprincipal al pipetei. Rotiți și trageți înapoi vârful.Faceţi o cărare în blană pe spatele animalului la baza gâtului în faţa omoplatului, până când pielea este vizibilă. Plasaţivârful pipetei pe piele şi strângeţi pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conţinutul complet şi direct pe piele într-unsingur loc. Aplicarea la baza craniului, reduce posibilitatea ca animalul să lingă produsul. Aplicaţi numai pe pieleasănătoasă fără leziuni.10. TIMP DE AȘTEPTARENu este cazul.11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREA nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.A se păstra în ambalajul original pentru a se proteja de lumină și umiditate.A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutie după .12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintăEficacitatea produsului nu a fost testată la dihorii cu greutatea de peste 2 kg şi prin urmare la aceste animale durata efectului ar putea fi maiscurtă. Contactul de scurtă durată al animalului cu apă, o dată sau de două ori între tratamentele lunare, este puţin probabil să reducăeficacitatea produsului. Totuşi, şamponarea sau scufundarea frecventă în apă a animalului după tratament, poate reduce eficacitateaprodusului. Rezistenţa paraziţilor la orice clasă de substanţe antihelmintice se poate dezvolta după utilizarea frecventă şi repetată a unui antihelmintic din clasa respectivă. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe evaluarea fiecărui caz în parte şi pe informaţiiepidemiologice locale despre susceptibilitatea speciilor ţintă, cu scopul de a limita posibilitatea unei selecţii viitoare prin rezistenţă. Utilizareaprodusului trebuie să se bazeze pe diagnosticul confirmat de infestare mixtă (sau risc de infestare, în cazul în care se aplică prevenire), înacelaşi timp (a se vedea, de asemenea, secţiunile INDICAŢII şi POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRAREŞI MOD DE ADMINISTRARE din acest prospect pentru informaţii suplimentare).Precauţii speciale pentru utilizare la animaleTratamentul pisicilor cu greutatea mai mică de 1 kg şi a dihorilor cu o greutate mai mică de 0,8 kg se va baza pe o evaluare atentă a raportuluibeneficiu-risc.Există o experienţă limitată în ceea ce priveşte utilizarea produsului la animale bolnave şi debile de aceea, produsul va fi utilizat numai pebaza unei evaluări atente a raportului beneficiu-risc.Conţinutul pipetei sau doza aplicată nu trebuie să vină în contact cu ochii sau gura animalului tratat şi/sau a altor animale. Nu permiteţianimalelor tratate recent să se lingă reciproc. Se va evita ingestia orală de către câinii din rasele Collie, Ciobănesc Englez şi rasele înruditesau metişii acestora.Se recomandă ca pisicile şi dihorii care trăiesc sau călătoresc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară, să fie tratate lunar cu acestprodus, pentru a fi protejate.Deoarece acurateţea diagnosticării infestaţiei cu dirofilarioză este limitată, se recomandă încercarea diagnosticării acestei boli la pisici şidihorii peste 6 luni de viaţă înainte de începerea tratamentului profilactic deoarece, utilizarea produsului la pisicile sau dihorii cu dirofilariozăforma adultă poate determina efecte adverse grave, inclusiv moartea. Dacă se diagnostică dirofdarioză forma adultă, boala se tratează înconformitate cu datele ştiinţifice cunoscute în prezent.La anumite pisici, individual, infestaţia cu Notoedres cati poate fi severă. In aceste cazuri severe tratamentul concomitent de susţinere estenecesar deoarece tratamentul în monoterapie cu produsul s-ar putea să nu fie suficient pentru a preveni moartea animalului.Imidaclopridul este toxic pentru păsări, în special canari.Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animaleEvitaţi contactul cu pielea, ochii sau gura.Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul aplicării produsului. Spălaţi bine mâinile după aplicarea produsului.După aplicarea produsului nu mângâiaţi sau periaţi animalele decât după uscarea locului de aplicare. Dacă produsul ajunge accidental pepiele spălaţi imediat zona cu săpun şi apă.Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la alcool benzilic, imidacloprid sau moxidectin vor administra produsul cu mare atenţie. în cazurifoarte rare produsul poate determina sensibilizarea pielii sau reacţii cutanate tranzitorii (de exemplu amorţeală, iritaţii sau senzaţii dearsură/fumicături). în cazuri foarte rare produsul poate determina iritaţie respiratorie la indivizii sensibili.Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălaţi ochii cu multă apă.Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă, sau produsul este înghiţit accidental, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi mediculuiprospectul produsului sau eticheta.Nu ingeraţi produsul. în cazul ingerării accidentale, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi-i medicului prospectul produsului saueticheta.Pentru a împiedica accesul copiilor la pipete, păstraţi pipeta în ambalajul original până în momentul utilizării şi eliminaţi imediat pipeteleutilizate.Animalele tratate nu trebuie manipulate până când locul de aplicare nu este uscat şi nu trebuie să li se permită copiilor să se joace cuanimalele tratate până când locul de aplicare nu este uscat. Prin urmare, se recomandă ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, dar potfi tratate seara devreme iar animalele tratate recent nu au voie să doarmă cu proprietarii, în special cu copiii.Solventul din produs poate păta sau deteriora anumite materiale cum ar fi pielea, ţesăturile, plasticul şi suprafeţele finite. Lăsaţi locul deaplicare să se usuce înainte de contactul cu astfel de materiale.Gestaţie şi lactaţieSiguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi a lactaţiei. Studiile de laborator efectuate pe şobolani şi iepuricu imidacloprid sau moxidectin nu au demonstrat efecte teratogene, feto-toxice sau materno-toxice.Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.Interacţiuni cu alte produse medicinale si alte forme de interacţiuneîn timpul tratamentului cu produsul nu trebuie administrate alte antiparazitare pe bază de lactone macrociclice. Nu au fost observateinteracţiuni între produs şi produsele medicinale veterinare utilizate în mod frecvent sau între produs şi procedurile medicale şi chirurgicale.Supradozare (simptome. proceduri de urgentă, antidot)Doza recomandată mărită de până la 10 ori a fost bine tolerată de pisici, fără efecte adverse sau semne clinice nedorite. Doza recomandatămărită de până la 5 ori a fost administrată la pisoi la fiecare 2 săptămâni pentru 6 tratamente şi nu au fost probleme serioase legate desiguranţă. S-au observat midriază pasageră, salivaţie, vomă şi accelerarea respiraţiei.După ingerare accidentală sau supradozare, în cazuri foarte rare pot să apară semne neurologice (cele mai multe dintre ele sunt tranzitorii)cum ar fi ataxie, tremurâturi generalizate, semne oculare (pupile dilatate, reflex pupilar scăzut, nistagmus), respiraţie anormală, salivaţie şivomă. Doza recomandată mărită de până la 5 ori a fost administrată la dihori la fiecare 2 săptămâni pentru 4 tratamente şi nu au fost observateefecte adverse sau semne clinice nedorite. In caz de ingerare accidentală, se va administra tratament simptomatic. Nu există antidot specific.Poate fi benefică administrarea de cărbune activat.13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZMedicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Moxiclear nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, acest lucrupoate fi periculos pentru peşti şi alte organisme acvatice. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare amedicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

Descriere

Pipetă antiparazitară Moxiclear Cat 0-4kg

MoxiclearTM40 mg + 4 mg, soluţie spot-on pentru pisici de talie mică şi dihori1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DEFABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITEDeținătorul autorizației de comercializare si producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Nevvry, Co. Down, BT35 6JP, Regatul Unit2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINARMoxiclear 40 mg + 4 mg, soluţie spot-on pentru pisici de talie mică şi dihori.Imidacloprid, moxidectin3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)Fiecare pipetă de 0,4 ml conține:Substanțe active:Imidacloprid 40 mgMoxidectin 4 mgExcipienți:Hidroxibutiltoluen (E321) 0,4 mgAlcool benzilic până la 0,4 mlO soluție clară, incoloră până la galben cu ușoară opalescență.4. INDICAȚIE (INDICAȚII)Pentru pisici infestate sau expuse riscului de infestare cu mai multe tipuri de paraziţi:• tratamentul şi prevenirea infestaţiei cu purici (Ctenocephalides felis),• tratamentul râiei auriculare (Otodectes cynotis), e tratamentul râiei notoedrice (Notoedres cati),• prevenirea dirofilariozei cardiace (larve L3 şi L4 de Dirofilaria immitis),• tratarea infestaţiilor cu nematode gastrointestinale (larve L4, adulţi imaturi şi adulţi de Toxocara• cati şi Ancylostoma tiibcieforme).Produsul poate fi folosit ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice determinate de purici (FAD).Pentru dihori infestaţi sau expuşi riscului de infestare cu mai multe tipuri de paraziţi:• tratamentul şi prevenirea infestaţiei cu purici (Ctenocephalides felis),• în prevenirea dirofilariozei cardiace (larve L3 şi L4 de Dirofilaria immitis).5. CONTRAINDICAȚIINu se utilizează la pisoii cu vârsta mai mică de 9 săptămâni.Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi. Pentru dihori: Nu utilizaţi Moxiclear pentrupisici de talie mare (0,8 ml) sau Moxiclear pentru câini (orice dimensiune).Pentru câini, trebuie utilizat produsul corespunzător „Moxiclear pentru câine”, care conţine 100 mg / ml imidacloprid şi 25 mg / ml moxidectină.Nu utilizaţi pe canari.6. REACȚII ADVERSEProdusul poate determina un prurit pasager la pisici. Rar s-au semnalat o blană unsuroasă, eritem şi vomă. Aceste semne dispar fărătratament. In cazuri rare produsul poate determina reacţii locale de hipersensibilitate. Dacă animalul linge locul de aplicare după tratament sepot semnala semne neurologice (cele mai multe dintre ele sunt tranzitorii), cum ar fi ataxie, tremurături generalizate, semne oculare (pupiledilatate, reflex pupilar scăzut, nistagmus), respiraţie anormală, salivaţie şi vomă pot fi observate în cazuri foarte rare.Produsul are gust amar. Ocazional, poate să apară salivaţie dacă animalul linge zona de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este unsemn de intoxicaţie şi dispare în câteva minute fără tratament. Aplicarea corectă va minimaliza Ungerea locului de aplicare.În cazuri foarte rare produsul poate determina la locul de aplicare apariţia unor senzaţii tranzitorii care modifică comportamentul, letargie,agitaţie şi inapetenţă.Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:− foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)− frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)− mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)− rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)− foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate).Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.7. SPECII ȚINTAPisici, dihori.8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRAREAdministrare spot -on.Schema de dozare pentru pisici:Dozele minime recomandate sunt 10 mg imidacloprid /kg greutate corporală şi 1,0 mg moxidectin /kg greutate corporală, echivalent cu 0,1ml de produs/kg greutate corporală.Schema de tratament este în funcţie de diagnosticul veterinar individual şi de situaţia epidemiologică locală.Greutatea pisicii Dimensiunea pipetei care va fi utilizată Volum Imidacloprid[mg/kg g.c.]Moxidefctiu[mg/kg g.c.]< 4 kg Moxiclear pentru pisici de talie mică 0,4 ml minim 10 minim 2,5> 4-8 kg Moxiclear pentru pisici de talie mare 0,8 ml 10 – 20 1,0 – 2,0> 8 kg combinația adecvată de pipeteTratamentul şi prevenirea infestației cu purici (Ctenoceyhalides felis)Un tratament previne infestaţia cu purici timp de 4 săptămâni. Pupele existente în mediul înconjurător pot ecloziona timp de 6 săptămâni sauo perioadă mai lungă după iniţierea tratamentului, în funcţie de condiţiile climatice. De aceea uneori este necesar ca tratamentul cu produsulsă fie însoţit de dezinsecţii ale mediului înconjurător pentru întreruperea ciclului de viaţă al puricilor prezenţi aici. Rezultatul va fi reducereamai rapidă a populaţiilor de purici din zona unde trăieşte animalul tratat. Produsul trebuie administrat la intervale de o lună în scopul preveniriiapariţiei dermatitei alergice provocată de purici.Tratamentul râiei auriculare (Otodectes cynotis)Trebuie administrată o singură doză de produs. După 30 zile se recomandă un examen clinic veterinar deoarece la unele animale este nevoiede încă o aplicare. Nu se aplică direct în canalul auricular.Tratamentul râiei notoedrice (Notoedres cati)Trebuie administrată o singură doză de produs.Prevenirea dirofilariozei cardiovasculare (Dirofilaria immitis)Pisicile care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară sau cele care au călătorit în astfel de zone, pot fi infestate cu dirofilariiadulte. De aceea, înainte de tratamentul cu produsul, se va lua în considerare recomandarea făcută la secţiunea ATENŢIONĂRI SPECIALE.Pentru prevenirea dirofilariozei cardiovasculare, produsul se va aplica la intervale lunare regulate în perioada anului când sunt prezenţi ţânţarii(gazde intermediare care transmit larvele de dirofilarii). Produsul poate fi administrat pe toată perioada anului sau cu cel puţin o lună înaintede prima expunere la ţânţari. Tratamentul trebuie continuat la intervale lunare regulate şi prelungit timp de o lună de la ultima expunere laţânţari. Pentru a stabili o rutină a tratamentului se recomandă ca aplicarea să se facă în aceeaşi zi sau dată din lună. In cadrul programuluide prevenire a dirofdariozei cardiovasculare, dacă produsul înlocuieşte un alt produs, prima administrare cu acest produs va fi făcută înintervalul de o lună de la aplicarea acelui produs.În zonele non-endemice, nu ar trebui să existe riscul de infestare cu dirofilarioză cardiacă la pisici. De aceea pisicile pot fi tratate fără a se luamăsuri speciale de precauţie.Tratamentul infestației cu viermi rotunzi şi viermi cu cârlig (Toxocara cati şi Ancylostoma tubaeforme)În zonele endemice de dirofdarioză cardiovasculară, tratamentele lunare pot reduce semnificativ riscul reinfestării cu viermii rotunzi și viermiicu cârlig respectivi. în zonele non-endemice de dirofilarioză cardiovasculară, produsul poate fi folosit în programul sezonier de prevenirecontra puricilor şi nematodelor gastrointestinale.Schema de dozare pentru dihori:Dozele minime recomandate sunt 10 mg imidacloprid /kg greutate corporală şi 1,0 mg moxidectin /kg greutate corporală, echivalent cu 0,1ml de produs/kg greutate corporală.Schema de tratament este în funcţie de diagnosticul veterinar individual şi de situaţia epidemiologică locală.Va fi administrată o pipetă de Moxiclear soluţie spot-on pentru pisici de talie mică (0,4 ml) pentru fiecare animal. A nu se depăşi dozarecomandată.Schema de tratament este în funcţie de situaţia epiderniologică locală.Tratamentul și prevenirea infestației cu purici (Ctenocephalides felis)Un tratament previne infestaţia cu purici timp de 3 săptămâni. În cazul infestaţiilor masive poate fi necesară repetarea administrării după 2săptămâni.Prevenirea dirofilariozei cardiovasculare (Dirofilaria immitis)Dihorii care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară sau cei care au călătorit în astfel de zone, pot fi infestaţi cu dirofilariiadulte. De aceea, înainte de tratamentul cu produsul, se va lua în considerare recomandarea făcută la secţiunea ATENŢIONĂRI SPECIALE.Pentru prevenirea dirofilariozei cardiovasculare, produsul se va aplica la intervale lunare regulate în perioada anului când sunt prezenţi ţânţarii(gazde intermediare care transmit larvele de dirofilarii). Produsul poate fi administrat pe toată perioada anului sau cu cel puţin o lună înaintede prima expunere la ţânţari. Tratamentul trebuie continuat la intervale lunare regulate şi prelungit timp de o lună de la ultima expunere laţânţari.În zonele non-endemice, nu ar trebui să existe riscul de infestare cu dirofilarioză cardiacă la dihori. De aceea dihorii pot fi trataţi fără a se luamăsuri speciale de precauţie.9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂDoar pentru uz extern. Nu se scoate pipeta din plic până în momentul utilizării.Scoateți pipeta din plicul exterior utilizând foarfecă sau prin pliere de-a lungul liniei diagonale pentru ase expune crestăturile; se trage înapoi pentru a se rupe crestăturile.Țineți pipeta în poziție verticală. Apăsați partea îngustă a pipetei pentru a vă asigura că tot conținutul a rămas în corpulprincipal al pipetei. Rotiți și trageți înapoi vârful.Faceţi o cărare în blană pe spatele animalului la baza gâtului în faţa omoplatului, până când pielea este vizibilă. Plasaţivârful pipetei pe piele şi strângeţi pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conţinutul complet şi direct pe piele într-unsingur loc. Aplicarea la baza craniului, reduce posibilitatea ca animalul să lingă produsul. Aplicaţi numai pe pieleasănătoasă fără leziuni.10. TIMP DE AȘTEPTARENu este cazul.11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREA nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.A se păstra în ambalajul original pentru a se proteja de lumină și umiditate.A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutie după .12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintăEficacitatea produsului nu a fost testată la dihorii cu greutatea de peste 2 kg şi prin urmare la aceste animale durata efectului ar putea fi maiscurtă. Contactul de scurtă durată al animalului cu apă, o dată sau de două ori între tratamentele lunare, este puţin probabil să reducăeficacitatea produsului. Totuşi, şamponarea sau scufundarea frecventă în apă a animalului după tratament, poate reduce eficacitateaprodusului. Rezistenţa paraziţilor la orice clasă de substanţe antihelmintice se poate dezvolta după utilizarea frecventă şi repetată a unui antihelmintic din clasa respectivă. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe evaluarea fiecărui caz în parte şi pe informaţiiepidemiologice locale despre susceptibilitatea speciilor ţintă, cu scopul de a limita posibilitatea unei selecţii viitoare prin rezistenţă. Utilizareaprodusului trebuie să se bazeze pe diagnosticul confirmat de infestare mixtă (sau risc de infestare, în cazul în care se aplică prevenire), înacelaşi timp (a se vedea, de asemenea, secţiunile INDICAŢII şi POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRAREŞI MOD DE ADMINISTRARE din acest prospect pentru informaţii suplimentare).Precauţii speciale pentru utilizare la animaleTratamentul pisicilor cu greutatea mai mică de 1 kg şi a dihorilor cu o greutate mai mică de 0,8 kg se va baza pe o evaluare atentă a raportuluibeneficiu-risc.Există o experienţă limitată în ceea ce priveşte utilizarea produsului la animale bolnave şi debile de aceea, produsul va fi utilizat numai pebaza unei evaluări atente a raportului beneficiu-risc.Conţinutul pipetei sau doza aplicată nu trebuie să vină în contact cu ochii sau gura animalului tratat şi/sau a altor animale. Nu permiteţianimalelor tratate recent să se lingă reciproc. Se va evita ingestia orală de către câinii din rasele Collie, Ciobănesc Englez şi rasele înruditesau metişii acestora.Se recomandă ca pisicile şi dihorii care trăiesc sau călătoresc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară, să fie tratate lunar cu acestprodus, pentru a fi protejate.Deoarece acurateţea diagnosticării infestaţiei cu dirofilarioză este limitată, se recomandă încercarea diagnosticării acestei boli la pisici şidihorii peste 6 luni de viaţă înainte de începerea tratamentului profilactic deoarece, utilizarea produsului la pisicile sau dihorii cu dirofilariozăforma adultă poate determina efecte adverse grave, inclusiv moartea. Dacă se diagnostică dirofdarioză forma adultă, boala se tratează înconformitate cu datele ştiinţifice cunoscute în prezent.La anumite pisici, individual, infestaţia cu Notoedres cati poate fi severă. In aceste cazuri severe tratamentul concomitent de susţinere estenecesar deoarece tratamentul în monoterapie cu produsul s-ar putea să nu fie suficient pentru a preveni moartea animalului.Imidaclopridul este toxic pentru păsări, în special canari.Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animaleEvitaţi contactul cu pielea, ochii sau gura.Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul aplicării produsului. Spălaţi bine mâinile după aplicarea produsului.După aplicarea produsului nu mângâiaţi sau periaţi animalele decât după uscarea locului de aplicare. Dacă produsul ajunge accidental pepiele spălaţi imediat zona cu săpun şi apă.Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la alcool benzilic, imidacloprid sau moxidectin vor administra produsul cu mare atenţie. în cazurifoarte rare produsul poate determina sensibilizarea pielii sau reacţii cutanate tranzitorii (de exemplu amorţeală, iritaţii sau senzaţii dearsură/fumicături). în cazuri foarte rare produsul poate determina iritaţie respiratorie la indivizii sensibili.Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălaţi ochii cu multă apă.Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă, sau produsul este înghiţit accidental, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi mediculuiprospectul produsului sau eticheta.Nu ingeraţi produsul. în cazul ingerării accidentale, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi-i medicului prospectul produsului saueticheta.Pentru a împiedica accesul copiilor la pipete, păstraţi pipeta în ambalajul original până în momentul utilizării şi eliminaţi imediat pipeteleutilizate.Animalele tratate nu trebuie manipulate până când locul de aplicare nu este uscat şi nu trebuie să li se permită copiilor să se joace cuanimalele tratate până când locul de aplicare nu este uscat. Prin urmare, se recomandă ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, dar potfi tratate seara devreme iar animalele tratate recent nu au voie să doarmă cu proprietarii, în special cu copiii.Solventul din produs poate păta sau deteriora anumite materiale cum ar fi pielea, ţesăturile, plasticul şi suprafeţele finite. Lăsaţi locul deaplicare să se usuce înainte de contactul cu astfel de materiale.Gestaţie şi lactaţieSiguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi a lactaţiei. Studiile de laborator efectuate pe şobolani şi iepuricu imidacloprid sau moxidectin nu au demonstrat efecte teratogene, feto-toxice sau materno-toxice.Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.Interacţiuni cu alte produse medicinale si alte forme de interacţiuneîn timpul tratamentului cu produsul nu trebuie administrate alte antiparazitare pe bază de lactone macrociclice. Nu au fost observateinteracţiuni între produs şi produsele medicinale veterinare utilizate în mod frecvent sau între produs şi procedurile medicale şi chirurgicale.Supradozare (simptome. proceduri de urgentă, antidot)Doza recomandată mărită de până la 10 ori a fost bine tolerată de pisici, fără efecte adverse sau semne clinice nedorite. Doza recomandatămărită de până la 5 ori a fost administrată la pisoi la fiecare 2 săptămâni pentru 6 tratamente şi nu au fost probleme serioase legate desiguranţă. S-au observat midriază pasageră, salivaţie, vomă şi accelerarea respiraţiei.După ingerare accidentală sau supradozare, în cazuri foarte rare pot să apară semne neurologice (cele mai multe dintre ele sunt tranzitorii)cum ar fi ataxie, tremurâturi generalizate, semne oculare (pupile dilatate, reflex pupilar scăzut, nistagmus), respiraţie anormală, salivaţie şivomă. Doza recomandată mărită de până la 5 ori a fost administrată la dihori la fiecare 2 săptămâni pentru 4 tratamente şi nu au fost observateefecte adverse sau semne clinice nedorite. In caz de ingerare accidentală, se va administra tratament simptomatic. Nu există antidot specific.Poate fi benefică administrarea de cărbune activat.13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZMedicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Moxiclear nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, acest lucrupoate fi periculos pentru peşti şi alte organisme acvatice. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare amedicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

Aici Pipetă antiparazitară Moxiclear Cat 0-4kg la pret bun online:

Plata produse

Modalități de plata: Plata online cu cardul sau la destinație ramburs in funcție de produs.

Transport si Livrare

Livrare produse: Transport în toată Romania la domiciliu sau oriunde ai nevoie.

Garanție produse:

Garanție in functie de producator.

Retur

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.