Antiparazitar Extern Pentru Pisica Fiprokill Cat 50 Mg Spot-on 3 Pip/ Cut

Soluție spot-on pentru pisici. nO pipetă de 0,5 ml conţine:nSubstanţă activă:nFipronil                                                         50 mgnExcipienţi:nButilhidroxianisol E320                            0,1 mgnButilhidroxitoluen E321                           0,05 mg nnINDICAŢIInnTratamentul infestațiilor cu purici (Ctenocephalides spp.).nProdusul are eficacitate insecticidă persistentă timp de până la 5 săptămâni împotriva puricilor (Ctenocephalides spp.).nProdusul nu a demonstrat un efect acaricid imediat împotriva căpuşelor, dar a demonstrat efect acaricid persistent de până la 2 săptămâni împotriva Ixodes ricinus şi de o săptămână împotriva Dermacentor reticulatus şi Rhipicephalus sanguineus. Dacă la momentul aplicării sunt prezente căpuşe aparținând acestor specii, se poate ca nu toate căpuşele să fie ucise în primele 48 de ore, dar ele pot fi ucise într-o săptămână.nProdusul poate fi folosit ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), unde aceasta a fost diagnosticată în prealabil de medicul veterinar. nnCONTRAINDICAŢIInnÎn absenţa datelor de specialitate, produsul nu trebuie folosit la pisici cu vârsta mai mică de 2 luni și / sau care cântăresc mai puţin de 1 kg.nA nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febră) sau în convalescenţă.nA nu se utiliza la iepuri, deoarece poate produce reacţii adverse şi chiar moartea animalului.nA nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. nnREACŢII ADVERSEnnFrecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:n- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)n- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)n- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)n- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)n- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate)nDacă animalul linge locul de aplicare, o scurtă perioadă de hipersalivaţie poate fi observată datorită în principal naturii excipientilor.nÎntre reacţiile adverse suspecte, extrem de rare, după utilizare s-au raportat la locul de aplicare, reacţii cutanate tranzitorii (descuamare, alopecie locală, prurit, eritem) şi prurit sau alopecie generală. În mod excepţional s-au observat după utilizare, hipersalivaţie, simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase) sau vomă. nDacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar. nnSPECII ŢINTĂnnPisici. nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREnnA nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.nA se păstra la loc uscat. nA se păstra în ambalajul original.nNu utilizați acest produs medicinal veterinar după data de expirare înscrisă pe cutie și pipetă după “EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii. nnATENŢIONĂRI  SPECIALEnnProdusul nu previne ataşarea căpușelor de animale. Dacă animalul a mai fost tratat înainte de expunerea la căpușe, acestea vor fi ucise în primele 24-48 de ore după ataşare. Aceasta se va întâmpla în mod obişnuit înainte de a se hrăni căpușele, minimalizând, dar nu excluzând riscul transmiterii de boli. Odată moarte, de cele mai multe ori, căpușele vor cădea de pe animal, iar căpușele rămase pot fi scoase cu uşurinţă.nPuricii de pe animale, adesea infestează coşul animalului, patul sau zonele normale de odihnă, cum ar fi covoarele sau canapelele, ce trebuie tratate, în cazul infestaţiilor masive şi la începutul măsurilor de control, cu un insecticid potrivit şi aspirate în mod regulat.nEvitaţi înotul / îmbăierile frecvente sau şamponarea animalului, deoarece menţinerea eficienţei produsului în aceste cazuri nu a fost testată.nPentru controlul infestațiilor cu purici în adăposturile cu mai multe specii de animale, toţi câinii şi toate pisicile din adăpost trebuie tratate cu insecticidul potrivit.nCând se foloseşte ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), se recomandă aplicarea lunară la pacienţii cu alergie şi la ceilalţi câini, respectiv celelalte pisici din adăpost. nnPrecauţii speciale pentru utilizare la animalennÎnainte de tratament, animalele trebuie cântărite cu acurateţe pentru asigurarea că se aplică dimensiunea corectă de pipetă.nEvitaţi contactul cu ochii animalului. În caz de contact accidental cu ochii, clătiţi imediat foarte bine ochii cu apă.nEste important să vă asiguraţi că produsul este aplicat pe o suprafaţă unde animalul nu se poate linge şi că animalele nu se pot linge între ele după tratament.nA nu se aplica pe răni sau piele afectată.nUtilizaţi în perioada de gestaţie sau lactaţie numai în concordanţă cu sfatul medicului veterinar şi cu evaluarea balanței beneficiu/risc.nNu sunt incompatibilităţi cunoscute cu alte produse medicinale veterinare.nRiscul apariţiei efectelor adverse poate creşte în cazul supradozării. nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennAcest produs poate cauza iritaţii ale membranelor mucoase şi ale ochilor. De aceea trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.nÎn caz de contact accidental cu ochii, clătiţi imediat foarte bine ochii cu apă. Dacă iritaţiile oculare persistă solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului.nEvitaţi contactul conţinutului cu pielea. Dacă acesta apare, spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Spălaţi mâinile după utilizare.nAnimalele sau persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau la oricare dintre excipienţi trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Animalele tratate nu trebuie manipulate până la uscarea locului în care s-a administrat produsul şi copiii trebuie ţinuţi departe de animale până când locul este uscat. De aceea este recomandat ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, dar trebuie tratate seara devreme şi nu trebuie permis animalelor tratate recent să doarmă cu proprietarii, în special copiii. Dacă produsul este înghițit accidental contactați imediat medicul și prezentați prospectul produsului.nNu fumați, beți sau mâncați în timpul aplicării produsului.nNumai pentru uz veterinar. nnAlte precauţiinnAcest produs este inflamabil. A se ține la distanță de caldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.nProdusul poate afecta suprafețe sau mobilier vopsite, lăcuite sau de altă natură. nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI RĂMAS NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZnnOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale.nMedicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.nFipronilul poate genera efecte adverse la organismele acvatice. Nu contaminaţi iazurile, canalele sau şanţurile cu produs sau ambalaj golit.nSolicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.nn PREZENTAREnnCutie carton cu 3 pipete.

SKU: 44320 Categorie: Etichete: ,

Descriere

Cumperi Antiparazitar Extern Pentru Pisica Fiprokill Cat 50 Mg Spot-on 3 Pip/ Cut pret excelent Online Astazi

Antiparazitar Extern Pentru Pisica Fiprokill Cat 50 Mg Spot-on 3 Pip/ Cut

Soluție spot-on pentru pisici. nO pipetă de 0,5 ml conţine:nSubstanţă activă:nFipronil                                                         50 mgnExcipienţi:nButilhidroxianisol E320                            0,1 mgnButilhidroxitoluen E321                           0,05 mg nnINDICAŢIInnTratamentul infestațiilor cu purici (Ctenocephalides spp.).nProdusul are eficacitate insecticidă persistentă timp de până la 5 săptămâni împotriva puricilor (Ctenocephalides spp.).nProdusul nu a demonstrat un efect acaricid imediat împotriva căpuşelor, dar a demonstrat efect acaricid persistent de până la 2 săptămâni împotriva Ixodes ricinus şi de o săptămână împotriva Dermacentor reticulatus şi Rhipicephalus sanguineus. Dacă la momentul aplicării sunt prezente căpuşe aparținând acestor specii, se poate ca nu toate căpuşele să fie ucise în primele 48 de ore, dar ele pot fi ucise într-o săptămână.nProdusul poate fi folosit ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), unde aceasta a fost diagnosticată în prealabil de medicul veterinar. nnCONTRAINDICAŢIInnÎn absenţa datelor de specialitate, produsul nu trebuie folosit la pisici cu vârsta mai mică de 2 luni și / sau care cântăresc mai puţin de 1 kg.nA nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febră) sau în convalescenţă.nA nu se utiliza la iepuri, deoarece poate produce reacţii adverse şi chiar moartea animalului.nA nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. nnREACŢII ADVERSEnnFrecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:n- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)n- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)n- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)n- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)n- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate)nDacă animalul linge locul de aplicare, o scurtă perioadă de hipersalivaţie poate fi observată datorită în principal naturii excipientilor.nÎntre reacţiile adverse suspecte, extrem de rare, după utilizare s-au raportat la locul de aplicare, reacţii cutanate tranzitorii (descuamare, alopecie locală, prurit, eritem) şi prurit sau alopecie generală. În mod excepţional s-au observat după utilizare, hipersalivaţie, simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase) sau vomă. nDacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar. nnSPECII ŢINTĂnnPisici. nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREnnA nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.nA se păstra la loc uscat. nA se păstra în ambalajul original.nNu utilizați acest produs medicinal veterinar după data de expirare înscrisă pe cutie și pipetă după “EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii. nnATENŢIONĂRI  SPECIALEnnProdusul nu previne ataşarea căpușelor de animale. Dacă animalul a mai fost tratat înainte de expunerea la căpușe, acestea vor fi ucise în primele 24-48 de ore după ataşare. Aceasta se va întâmpla în mod obişnuit înainte de a se hrăni căpușele, minimalizând, dar nu excluzând riscul transmiterii de boli. Odată moarte, de cele mai multe ori, căpușele vor cădea de pe animal, iar căpușele rămase pot fi scoase cu uşurinţă.nPuricii de pe animale, adesea infestează coşul animalului, patul sau zonele normale de odihnă, cum ar fi covoarele sau canapelele, ce trebuie tratate, în cazul infestaţiilor masive şi la începutul măsurilor de control, cu un insecticid potrivit şi aspirate în mod regulat.nEvitaţi înotul / îmbăierile frecvente sau şamponarea animalului, deoarece menţinerea eficienţei produsului în aceste cazuri nu a fost testată.nPentru controlul infestațiilor cu purici în adăposturile cu mai multe specii de animale, toţi câinii şi toate pisicile din adăpost trebuie tratate cu insecticidul potrivit.nCând se foloseşte ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), se recomandă aplicarea lunară la pacienţii cu alergie şi la ceilalţi câini, respectiv celelalte pisici din adăpost. nnPrecauţii speciale pentru utilizare la animalennÎnainte de tratament, animalele trebuie cântărite cu acurateţe pentru asigurarea că se aplică dimensiunea corectă de pipetă.nEvitaţi contactul cu ochii animalului. În caz de contact accidental cu ochii, clătiţi imediat foarte bine ochii cu apă.nEste important să vă asiguraţi că produsul este aplicat pe o suprafaţă unde animalul nu se poate linge şi că animalele nu se pot linge între ele după tratament.nA nu se aplica pe răni sau piele afectată.nUtilizaţi în perioada de gestaţie sau lactaţie numai în concordanţă cu sfatul medicului veterinar şi cu evaluarea balanței beneficiu/risc.nNu sunt incompatibilităţi cunoscute cu alte produse medicinale veterinare.nRiscul apariţiei efectelor adverse poate creşte în cazul supradozării. nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennAcest produs poate cauza iritaţii ale membranelor mucoase şi ale ochilor. De aceea trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.nÎn caz de contact accidental cu ochii, clătiţi imediat foarte bine ochii cu apă. Dacă iritaţiile oculare persistă solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului.nEvitaţi contactul conţinutului cu pielea. Dacă acesta apare, spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Spălaţi mâinile după utilizare.nAnimalele sau persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau la oricare dintre excipienţi trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Animalele tratate nu trebuie manipulate până la uscarea locului în care s-a administrat produsul şi copiii trebuie ţinuţi departe de animale până când locul este uscat. De aceea este recomandat ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, dar trebuie tratate seara devreme şi nu trebuie permis animalelor tratate recent să doarmă cu proprietarii, în special copiii. Dacă produsul este înghițit accidental contactați imediat medicul și prezentați prospectul produsului.nNu fumați, beți sau mâncați în timpul aplicării produsului.nNumai pentru uz veterinar. nnAlte precauţiinnAcest produs este inflamabil. A se ține la distanță de caldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.nProdusul poate afecta suprafețe sau mobilier vopsite, lăcuite sau de altă natură. nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI RĂMAS NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZnnOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale.nMedicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.nFipronilul poate genera efecte adverse la organismele acvatice. Nu contaminaţi iazurile, canalele sau şanţurile cu produs sau ambalaj golit.nSolicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.nn PREZENTAREnnCutie carton cu 3 pipete.

Modalități Plata si Livrare

Platesti online cu cardul sau la livrare ramburs in funcție de produs.

  • Cost livrare: va fi calculat în pagina de comanda după ce ați dat click pe butonul „catre magazin” și adaugă în coș costul de livrare va fi afișat la finalizarea cumpărăturilor dacă produsul este în stoc in magazinul online.

  • Sute de produse beneficiază de transport gratuit dar și dacă valoarea cumpărăturilor dvs. depășește anumita suma în funcție de vânzător.

  • Verificare Colet Înainte de plată

  • Plata cu cardul in rate fara dobanda (in functie de card)

Pentru livrările realizate cu servicii de curierat, perioadele de livrare pot fi modificate în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada Omnicron si sărbători precum 1 Iunie etc.

Garanție Produse:

Garanție de minim 12 luni la orice produs, vezi toate produsele.

Produs de la: petmart.ro

Dreptul la Retur

Drept de retur  in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri.

Actualizat la: 1st februarie 2023

Declinare de responsabilitate – Disclaimer

acest site nu poate oferii exactitatea completă a informațiilor postate in acest site și nici furnizarea completa a datelor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acest site ca fiind un promotor al unor companii terțe, în cazul unor nepotriviri între datele postate pe acest site sau bannerele acestui site și cele postate pe site-ul comerciantului, acestea din urmă vor predomina. Autorizațiile legale pentru vanzare, originalitatea produselor cât și alte initiative legale necesare pentru comercializare apartin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile postate contin toate taxele, preturi in lei sau ron inclusiv TVA.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

siteul nostru nu contine sectiune “Contul tau”, noi nu cerem date cu caracter personal. Astfel siteul nostru nu manipulează date personale de la vizitatori.

Soluționarea online a litigiilor

ANPC

Din aceeasi categorie cu Antiparazitar Extern Pentru Pisica Fiprokill Cat 50 Mg Spot-on 3 Pip/ Cut

Informații suplimentare

Brand